Optische rookmelder Kidde

Voor de optimale werking van uw rookmelder moet deze in principe elke maand eens gestofzuigd of met perslucht uitgeblazen worden.
Zo verdwijnt het stof rond de sensor.
Twee maal per jaar dient u op de testknop te drukken, zodat de batterij weer eens een boost krijgt.

Te vermijden plaatsen :
– ruimte met temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C, zoals garages en onafgewerkte zolders: inclusief elektrische behuizingen die zijn blootgesteld aan deze omstandigheden.
– ruimtes met veel stof, meer dan 93% relatieve luchtvochtigheid (RLV), niet condenserend. Stofdeeltjes kunnen loos alarm of een storing van de rookmelder veroorzaken.
– erg vochtige ruimtes (vochtige omgeving, meer dan 93% relatieve luchtvochtigheid (RLV), niet condenserend). Vocht of stoom kunnen loos alarm veroorzaken.
– ruimtes met veel insecten
– in de omgeving van TL-lampen of compacte TL-lampen. Elektronische “ruis” kan loos alarm veroorzaken.